Home Contact Location

Informacje Techniczne

R-Tile Przemysłowe Płytki Podłogowe

Mogą być układane luźno na powierzchniach, gdzie są używane:

  1. Czterokołowe wózki widłowe z gumowymi oponami nieprzewożące więcej niż 1 tonę.
  2. Trzykołowe wózki widłowe z gumowymi oponami nieprzewożące więcej niż 800kg.
  3. Wózki ciężarowe do przewożenia palet nieprzewożące więcej niż 800kg.
  4. Elektryczne wózki paletowe nieprzewożące więcej niż 700kg.

R-Tile Płytki podłogowe dla Obiektów Mieszkalnych i Komercyjnych

Mogą być układane luźno, gdzie jest:

  1. Brak ruchu kołowego.
  2. Stała temperatura otoczenia.

Muszą być przymocowywane do powierzchni tam gdzie:

  1. Narażone są na duże zmiany temperatury.
  2. Narażone są na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować utratę gwarancji.

Gwarancja i Reklamacja o Zużyciu

Gama R-Tile ma następującą gwarancję na zużycie podlegającą reklamacji, która jest udostępniana na wniosek.

Przemysłowe - 25 lat gwarancji na zużycie

Komercyjne - 10 lat gwarancji na zużycie

Mieszkalne - 10 lat gwarancji na zużycie

Specyfikacja
techniczna
Nazwa
-------------
Norma
R-Tile
Studded
R-Tile
Textured
R-Tile
Chequer Plate
R-Tile
Super Slate (Excel)
(ukryte zapiecia)
R-Tile Slate
(ukryte zapiecia)
Wymiar   516 x 516 mm 508 x 508 mm 508 x 508 mm 508 x 508 mm 450 x 450 mm
Grubość BS EN 428 7 mm
5mm
+/- 0.2mm
7 mm
5 mm
4 mm
+/- 0.2 mm
4 mm
+/- 0.2 mm
7 mm
5 mm
+/- 0.2 mm
5 mm
+/- 0.2
Waga   7 mm:
9.2kg/m²
5 mm
8kg/m²


7 mm:
9.2kg/m²
5 mm
8kg/m²
4 mm
6.4kg/m²

4 mm:

6.4kg/m²
7mm:
9.2kg/m²
5mm:
8kg/m²
5mm:
8kg/m²
Material   PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SGI 1.45 PVC SG 1.37
Twardość ISO868 92 Shore A (dostepny w 82 Shore A na zyczenie) 92 Shore A (dostepny w 82 Shore A na zyczenie) 92 Shore A (dostepny w 82 Shore A na zyczenie) 92 Shore A (dostepny w 82 Shore A na zyczenie) 82 Shore A
Ścieralność BS EN 660-2 Grupa P Grupa P Grupa P Grupa P Grupa P
Wgniecenie
resztkowe
BS EN 433 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm 0.1 mm
Klasyfikacja wzakresie reakcji na ogień EN 13501-1   BFL S1 BFL S1 BFL S1 BFL S1
Rezystancja elektryczna BS EN 1081 < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω < 10¹² Ω
Antypoślizgowość BS EN 13893
DIN 51130
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Anti Slip DS
R10
Odporność chemiczna BS EN 423 dobra dobra dobra dobra dobra
  Hydrochloric Acid - 96% • Ethanol - 96% • Methanol - 100% • Acetic Acid - 100% • Nitric Acid 69% • Sulphuric Acid - 98% • Chromic Acid - 40% • Toluene, Trichloethulene, Acetone, Engine Oils, Gasoline, Urine
Odporność
na światło blaknięcie
BS EN 20105 – B02 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR 7BWS / 5GSR
Przewodność
cieplna
ISO 8302 7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
4mm: 0.218 m2K/W
4mm: 0.218 m2K/W 7mm: 0.3807 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
5mm: 0.277 m2K/W
Antyelektrostatyczność BS EN 1815 2kV 2kV 2kV 2kV 2kV
Elastyczność BS EN 435 Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć Elastyczne bez pęknięć
Stabilność wymiarowa
przed działaniem ciepła
BS EN 434 0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 0.11%
Stabilność wymiarów
po działaniu ciepła
BS EN 434 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15 Średnio 0.15
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach BS EN 425 bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń bez zniszczeń

Techical Specyfikacja Symbole

R-TeK Manufacturing